منو
اخبار
مناسبت
با شهدا
کد مطلب: 27285 تعداد بازدید: ۲۰۲۶

نرم افزار تامین اجتماعی - نرم افزار بیمه - بخشنامه های حقوق و دستمزد از سال 1385 تا 1399

سه شنبه ۵ فروردين ۱۳۹۹
نرم افزار تامین اجتماعی - نرم افزار بیمه - بخشنامه های حقوق و دستمزد از سال 1385 تا 1399

نرم افزار ارسال لیست حق بیمه

 

ردیف

عنوان

حجم

دانلود فایل

1

دریافت نرم افزار ارسال لیست حق بیمه 2.7 - بخش1 

10مگابایت

دانلود

2

دریافت نرم افزار ارسال لیست حق بیمه 2.7 – بخش2 

10مگابایت

دانلود

3

دریافت نرم افزار ارسال لیست حق بیمه 2.7 – بخش3

10مگابایت

دانلود

4

دریافت نرم افزار ارسال لیست حق بیمه 2.7 – بخش4 

10مگابایت

دانلود

5

دریافت نرم افزار ارسال لیست حق بیمه 2.7 – بخش5 

9مگابایت

دانلود

 

 

 

 

https://www.tamin.ir/News/Item/1673/2/1673.html

 

راهنمای نصب و تنظیم زبان نرم افزار ارسال لیست حق بیمه  2.7 

 

ردیف

عنوان

حجم

دانلود فایل

1

راهنمای نصب نرم افزار ارسال لیست حق بیمه  2.7 

234کیلوبایت

دانلود

2

راهنمای تنظیم زبان نرم افزار ارسال لیست حق بیمه 2.7 

46 کیلو بایت

دانلود

3

دستورالعمل تولید فایلهای لیست حق بیمه کارفرمایان

33 کیلوبایت

دانلود

https://www.tamin.ir/News/Item/1673/2/1673.html

 

بخشنامه های حقوق و دستمزد

ردیف

عنوان

دانلود فایل

1

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1385 

دانلود

2

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1386 

دانلود

3

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1387 

دانلود

4

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1388 

دانلود

5

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1389 

دانلود

6

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1390 

دانلود

7

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1391 

دانلود

8

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1392 

دانلود

9

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1393 

دانلود

10

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1394 

دانلود

11

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1395 

دانلود

12

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1396 

دانلود

13

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1397 

دانلود

14

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1398 

دانلود

15

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1399 

دانلود

16

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1400 

دانلود