اعلانات
آلبوم تصاویر
همایش طلیعه حضور 1397 سفر مدیر محترم مرکز 1397 دومین همایش تجلیل از فعالین برتر حوزه های علمیه خواهران سال  1396 تصاویر عید سعید غدیر اولین همایش تجلیل از فعالین برتر حوزه های علمیه خواهران سال 1394 تصاویر نما مدرسه علمیه اردکان و خوابگاه مدرسه اردکان تصاویر نما و مدرسه علمیه الزهرا مهریز تصاویر نما و مدرسه علمیه الزهرا بافق
اخبار
کد مطلب: 55893 تعداد بازدید: ۱۹۹

مدرسه علمیه فاطمه الزهرا اردکان برگزار کرد:

جلسه دفاعیه تحقیق پایانی

پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۶:۲۱
در مدرسه خواهران فاطمه الزهرا «س» اردکان دفاعیه تحقیق پایانی با داوری خانم ها فاطمه ابوطالبی و حمیده مروتی برگزارشد.

در این جلسه تحقیق پایانی چهار نفر از طلاب مورد ارزیابی اساتید داور قرار گرفت.

«فاطمه ابوطالبی» معاون پژوهش مدرسه علمیه فاطمه الزهرا(س) اردکان بیان کرد : تحقیق پایانی «خانم طیبه نوری» با موضوع اصول اخلاقی و شرعی در اسلام با راهنمایی «فاطمه سادات موسوی» مورد بررسی قرار گرفت .

این تحقیق با سه فصل کلیات تحقیق ، اصول اخلاقی خبر رسانی در اسلام و اصول شرعی خبر رسانی در اسلام مورد قبول ابوطالبی استاد داور واقع شد.

وی گفت : تحقیق پایانی «خانم وحیده بهجتی» با موضوع عوامل آرامش در خانواده از دیدگاه آموزه های دینی با راهنمایی «فاطمه مروتی» مورد بررسی قرار گرفت و این تحقیق با سه فصل کلیات تحقیق ، عوامل ایجابی آرامش در خانواده و عوامل سلبی آرامش در خانواده از دیدگاه آموزه های مورد قبول ابوطالبی استاد داور واقع شد.

ایشان اظهار کرد : تحقیق پایانی «خانم فاطمه داعی زاده» با موضوع اسباب رضایت الهی از دیدگاه آیات و روایات با راهنمایی «فاطمه ابوطالبی» مورد بررسی قرار گرفت و با سه فصل کلیات تحقیق ، اسباب اعتقادی و اخلاقی رضایت الهی و موانع اعتقادی و اخلاقی رضایت الهی از دیدگاه آیات و روایات  مورد قبول حمیده مروتی  استاد داور واقع شد.

درپایان تحقیق پایانی« خانم مریم سلیمانی» طلبه مهمان از استان اصفهان با موضوع اقتصاد برکت محور از منظر آیات و روایات با راهنمایی «هاجر سلیمانی» مورد بررسی قرار گرفت .

این تحقیق با سه بخش کلیات تحقیق ، نظام اقتصاد اسلامی  و عوامل موثر در برکت رزق و روزی مورد قبول فاطمه ابوطالبی استاد داور واقع شد.