نظرات و فتوای مراجع
نمايش اخبار
  • مراسم کلنگ زنی ساختمان اموزشی مدرسه علمیه کوثر شهرستان خاتم (۰)
  • دومین همایش تجلیل از فعالین برتر حوزه های علمیه خواهران سال 1396 (۰)
  • اولین همایش تجلیل از فعالین برتر حوزه های علمیه خواهران سال 1394 (۱۵۴)
  • تصاویر نما مدرسه علمیه اردکان و خوابگاه مدرسه اردکان (۳۵)
  • تصاویر نما و مدرسه علمیه الزهرا مهریز (۵۵)
  • تصاویر نما و مدرسه علمیه الزهرا بافق (۶۷)
  • تصاویر نما و مدرسه سطح 2 میبد (۴۳)
  • تجلیل از واقفین (۲۴)
  • اعتبارات تملک و دارایی (۱۵)
  • همایش ها (۰)