نمايش اخبار
کد مطلب: 3850 تعداد بازدید: ۱۹۵

19 مهر 1357 (چهارشنبه)

19 مهر 1357 (چهارشنبه)

اعتصاب كاركنان مطبوعات در سراسر كشور آ‎غاز گردید.