منو
اخبار
مناسبت
با شهدا

صورت مغایرت

یکشنبه ۱ تير ۱۳۹۳

به استناد ماده 89 آئین نامه مالی واحدهای حوزوی مصوبه 758، یکی از صورتهای مالی واحدهای حوزوی که بایستی توسط امین مالی، تهیه و تنظیم و توسط مدیر واحد حوزوی تأیید شود، صورت مغایرت بانکی می باشد.

ایجاد تمدن اسلامی؛ مأموریت اصلی منتظران

جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۳

ایجاد تمدن اسلامی؛ مأموریت اصلی منتظران

دانلود ها 2

جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۳

دانلود ها

جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۳

نرم افزار های تلفن همراه - سیستم عامل اندروید