منو
اخبار
مناسبت
با شهدا

جمهوری اسلامی مستحکم و با اقتدار کامل ایستاده و دشمنان نمی توانند به ملت ایران سیلی بزنند

دوشنبه ۵ تير ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۰۰:۰۰

جمهوری اسلامی مستحکم و با اقتدار کامل ایستاده و دشمنان نمی توانند به ملت ایران سیلی بزنند

تأمین منافع ملی، باید ملاک تصمیم گیری مسئولان باشد

دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۰۰:۰۰

تأمین منافع ملی، باید ملاک تصمیم گیری مسئولان باشد

راه «پیشرفت قوی، عزتمندانه و موفق»، ارتباط با قرآن است

چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۰۰:۰۰

راه «پیشرفت قوی، عزتمندانه و موفق»، ارتباط با قرآن است

آن وارداتی باید متوقف شود که کارخانه‌های داخلی را تعطیل می‌کند

شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۰۰:۰۰

آن وارداتی باید متوقف شود که کارخانه‌های داخلی را تعطیل می‌کند

اگر آموزش و پرورش براساس برنامه‌ها و سیاست‌های صحیح حرکت کند، کشور از لحاظ علم و تحقیق غنی خواهد شد

جمعه ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۰۰:۰۰

اگر آموزش و پرورش براساس برنامه‌ها و سیاست‌های صحیح حرکت کند، کشور از لحاظ علم و تحقیق غنی خواهد شد

اگر آموزش و پرورش براساس برنامه‌ها و سیاست‌های صحیح حرکت کند، کشور از لحاظ علم و تحقیق غنی خواهد شد

پنجشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۰۰:۰۰

اگر آموزش و پرورش براساس برنامه‌ها و سیاست‌های صحیح حرکت کند، کشور از لحاظ علم و تحقیق غنی خواهد شد

آن وارداتی باید متوقف شود که کارخانه‌های داخلی را تعطیل می‌کند

پنجشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۰۰:۰۰

آن وارداتی باید متوقف شود که کارخانه‌های داخلی را تعطیل می‌کند

خدمتِ با معرفت و مخلصانه به مردم از بزرگترین عبادات است

جمعه ۲۵ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۰۰:۰۰

خدمتِ با معرفت و مخلصانه به مردم از بزرگترین عبادات است

اگر می‌خواهید دشمن را از تهاجم منصرف کنید، اظهار ضعف نکنید

شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۰۰:۰۰

اگر می‌خواهید دشمن را از تهاجم منصرف کنید، اظهار ضعف نکنید

همه‌ی جریان‌های اسلامی و ملی، موظفند در خدمت آرمان فلسطین قرار گیرند

چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۰۰:۰۰

همه‌ی جریان‌های اسلامی و ملی، موظفند در خدمت آرمان فلسطین قرار گیرند