منو
اخبار
مناسبت
با شهدا

گام دوم انقلاب در کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی

چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۰۰:۰۰

اگر عقل داشته باشیم، نباید دنبال ریاست بدویم

دوشنبه ۱۰ دى ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۰۰:۰۰

در هر جایی که اسلام بر دل و جان مردم مسلط شده، استکبار سیلی خورده است

چهارشنبه ۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۰۰:۰۰


در هر جایی که اسلام بر دل و جان مردم مسلط شده، استکبار سیلی خورده است

قدرت و اقتدار و هیمنه‌ی آمریکا در دنیا، رو به افول و زوال است

شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۰۰:۰۰


قدرت و اقتدار و هیمنه‌ی آمریکا در دنیا، رو به افول و زوال است

باید با استفاده از ظرفیت بالای نخبگان جوان کشور، مرزهای اکتشاف و دانش جهانی را توسعه دهیم

شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۰۰:۰۰


باید با استفاده از ظرفیت بالای نخبگان جوان کشور، مرزهای اکتشاف و دانش جهانی را توسعه دهیم

جوانان، راه‌حل مشکلات کشور هستند

سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۰۰:۰۰