منو
اخبار
مناسبت
با شهدا

طلیعه 110

شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۰۰:۰۰

در هر جایی که اسلام بر دل و جان مردم مسلط شده، استکبار سیلی خورده است

چهارشنبه ۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۰۰:۰۰


در هر جایی که اسلام بر دل و جان مردم مسلط شده، استکبار سیلی خورده است

طلیعه 109

یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۰۰:۰۰

قدرت و اقتدار و هیمنه‌ی آمریکا در دنیا، رو به افول و زوال است

شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۰۰:۰۰


قدرت و اقتدار و هیمنه‌ی آمریکا در دنیا، رو به افول و زوال است

طلیعه 108

یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۰۰:۰۰

باید با استفاده از ظرفیت بالای نخبگان جوان کشور، مرزهای اکتشاف و دانش جهانی را توسعه دهیم

شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۰۰:۰۰


باید با استفاده از ظرفیت بالای نخبگان جوان کشور، مرزهای اکتشاف و دانش جهانی را توسعه دهیم

طلیعه 107

شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۰۰:۰۰

جوانان، راه‌حل مشکلات کشور هستند

سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۰۰:۰۰

طلیعه 106

دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۰۰:۰۰