منو
اخبار
مناسبت
با شهدا
کد مطلب: 10723 تعداد بازدید: ۴۰۰۳

شرایط و احکام وضو و نماز مسافر

پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۳
شرایط و احکام وضو و نماز مسافر

شرایط وضو

شرایطی که به وضو گیرنده برمی‌گردد:
الف) با قصد قربت وضو بگیرد (نیت)
ب) استعمال آب برای او مانعی نداشته باشد.

شرایطی که به آب وضو ب